home

Schutterij

Bestuur
Voorzitter: Theo Coelen
Secretaris: Johan van Dooren
Penningmeester: Jeffrey Schouten
 
Bestuursleden:
Mat Bongartz 
Rob Gabriëls
Thijs Jacobs
Jan Parren
 

Buksmeesters:
Johan van Dooren
Theo Coelen
Sven Bongartz

Jan Parren

 

Schietcommissie:
Theo Coelen
Bart Gabriëls
Mat Bongartz

Paul Ramakers     

 

 

Agenda

26 Augustus (10:00 uur)
PK St. Odilia Ospeldijk

FJ Design