home

Patroonheilige

Wie was Ansfried? Ansfried, graaf van Hoey en Teisterbant, zoon van de graaf van Leuven en Gerberga van Lotharingen werd tussen 940 – 950 geboren. Zeer jong kwam hij bij zijn oom, aartsbisschop Robert van Trier, om er zich in geloof en wetenschap te vervolmaken.


Hij studeerde aan de Domschool van Keulen, waar aartsbisschop Bruno, een broer van keizer Otto 1, zelf de jonge mannen met de klassieke en kerkelijke schrijvers vertrouwd maakte. Hij leerde er ook paardrijden en alles wat voor een ridder vereist was en kwam na zijn opleiding in het naaste gezelschap van keizer Otto. Hij werd zijn zwaarddrager, toen Otto in 961 Paus Johannes XII te hulp snelde om de Paus te beschermen tegen zijn aanvallers. Na zijn terugkeer was Ansfried een der machtigste edelen, met rijke bezittingen aan de Maas, in Gelderland en Brabant en nog andere voorrechten. Zo mocht hij munt slaan in Cassalum (Kessenich). Maar zijn grootste voorrecht was zijn heilige vrouw Hilsondis en daarbij later zijn dochter Benedicta. Uit verering voor O.L. Vrouw en de H. Lambert schonk hij zijn graafschap van Hoey en Teisterbant aan bisschop Notker van Luik en stichtte voor zijn vrouw en dochter het klooster en de abdij van Thorn in Limburg, waarvan Benedicta de eerste abdis werd, doch zijn vrouw stierf in 992 op weg naar Thorn. Ansfried dacht eraan om monnik te worden maar door de dood van bisschop Boudewijn in 994 kwam de bisschopszetel van Utrecht vrij. Van keizer Otto III verneemt hij dat hij tot bisschop van Utrecht is verkozen.

Ondanks zijn protest wegens onwaardigheid omdat hij het zwaard gedragen heeft, legt hij zijn wapens neer op het altaar van O.L. Vrouw en wordt in 995 door de aartsbisschop van Keulen tot bisschop gewijd. Ansfried gunde zich slechts eenmaal per dag een fatsoenlijke maaltijd, deelde met kwistige hand aan de armen uit en ofschoon zijn gezicht stilaan verzwakte, bleef hij opgeruimd werken voor de Heer en zijn kudde.

Toen hij helemaal blind werd kwam het oude verlangen om monnik te worden weer bij hem op. Hij zorgde voor de bouw van het klooster Hohorst op de Heiligenberg bij Amersfoort waar in 1006 twaalf Benediktijnermonniken hun intrek namen. Hier vond hij de nodige rust, verkwikte de armen met brood en waste de wonden van melaatsen. Wanneer in 1009 zijn krachten verder afnamen nam hij voorgoed zijn intrek in Hohorst en stierf er de dood der heiligen op 3 mei 1010. In 1050 werd hij overgebracht naar de Sint-Pauluskathedraal van Urecht. Ansfried is afkomstig van het Germaanse “ansu frithu” dat “God en Vrede” betekend. In Thorn bestaat de enige schutterij in Nederland die naar de heilige Ansfried is genoemd. Schutterij St. Ansfried Thorn, opgericht in 1950.
 

Agenda

Er zijn geen activiteiten bekend.
FJ Design